Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpBáo cáo tài chínhCông ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017


Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đệ trình báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Link download file PDF :

File số 01 :  bao_cao_QToan_nam_2017_01

File số 02 : bao_cao_QToan_nam_2017_02