Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpBáo cáo tài chínhCông ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo năm tài chính Quý I – 2018

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo năm tài chính Quý I – 2018

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo năm tài chính Quý I – 2018

Nội dung bao gồm :

  • Bảng cân đối kế toán
  • Kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh báo cáo tài chính

Download file báo cáo tài chính và giải trình lợi nhuận sau thuế :