Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpBáo cáo tài chínhCông ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo Quyết toán tài chính quý 2/2018

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo Quyết toán tài chính quý 2/2018

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo Quyết toán tài chính quý 2/2018

Nội dung bao gồm :

1, Bảng cân đối kế toán

2, Kết quả hoạt động kinh doanh

3, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4, Thuyết minh báo cáo tài chính

Download file tại đây : QuyetToanQuy2